Share This Post

Äldre / LSS / Socialt arbete

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutvecklade och anpassade arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är för vuxna personer som oavsett funktionsnedsättning har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar