Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Framtidens kriminalvård ska minska återfall i brott

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda och ta fram förslag om
hur kriminalvården skall arbeta för att minska återfallen i
brott. Kommittén ska göra en genomgripande översyn av regelverket för verkställighet av påföljder och lämna förslag till en helt ny kriminalvårdslag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar