Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social omsorg

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att under 2013 genomföra riktade insatser inom rådgivning och utbildning i syfte att främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social omsorg som bedrivs med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV. Tillväxtverket får för ändamålet använda 2 000 000 kronor under 2013.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar