Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Framgångsrik insats för minskad arbetslöshet bland invandrade akademiker

Under 2002 har 2 230 personer har deltagit i Språnget – kompletteringsutbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning i bristyrken. Av dem som är färdiga med den yrkesinriktade utbildningen hade 71 procent arbete efter 90 dagar enligt AMS.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar