Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt.

Slutsatsen är att det finns fyra faktorer som i kombination kan förklara de framgångsrika projektens utfall, och de är välfungerande projektorganisation, hög grad av individuell planering, fördjupad samverkan och hög grad av arbetsmarknadsfokus alternativt användning av praktik som i hög grad är riktad mot arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar