Share This Post

Psykiatri / Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv

Frågetjänst om äldres psykiska ohälsa

Nestor Direkt vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. Här kan du ställa frågor som rör psykisk ohälsa bland äldre personer som du möter i ditt arbete. Tjänsten är inriktad på problem kopplade till bemötande och förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar