Share This Post

Psykiatri

Fountain House Stockholm

Stiftelsen Fountain House Stockholm underlättar för personer med psykiska funktionshinder att kunna leva ett bättre liv. Verksamheten bygger på var och ens fria vilja att komma till klubbhuset och efter förmåga bidra till dess verksamhet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar