Share This Post

Socialt arbete

FoU i Västs tidskrift FOURUM nr. 1/2016

Läs om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre, hur GR arbetar med mottagande och integration, inskolnings- och introduktionsprogram för socialsekreterare och ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram med mera.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar