Share This Post

Arbetslöshet / Arbetsmarknad / Ekonomi

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd – Meddelandeblad

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/2013 informerar om förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden tar del av uppgifter från Arbetsförmedlingen. Informationen i meddelandebladet bygger i huvudsak på offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och JO:s praxis.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar