Share This Post

Förebyggande arbete

Förutsättningar för föräldrastöd – ledarskap och samverkan

I kongresshallen på Folkets Hus i Göteborg hölls
konferensen “Förutsättningar för föräldrastöd” som dokumenterats i denna skrift.
Temat för konferensen var ledarskap och samverkan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar