Share This Post

Okategoriserade / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Fortsatt ökning av sysselsatta bland utrikesfödda

Under fjärde kvartalet 2011 var 4 628 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta och av dessa var 4 146 000 i arbete. Det är 65 000 respektive 75 000 fler jämfört med fjärde kvartalet 2010. Antalet kvinnor i arbete ökade med 58 000. Arbetslöshetstalet var 6,9 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. För utrikes födda kvinnor minskade arbetslösheten med 2,2 procentenheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar