Share This Post

Droger och beroenden

Förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen

Förteckningen över vad som anses vara dopningsmedel enligt dopningslagen är avsedd som ett stöd i det praktiska arbetet för rättsväsendet, myndigheter, organisationer och institutioner. För att upprätta förteckningen över substanser som utgör dopningsmedel enligt lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel har en expertgrupp bildats i samarbete mellan myndigheter, institutioner och organisationer som är berörda av dopningens skadeverkningar och problem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar