Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Förteckning över den 1 januari 2016 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Varje år ger Socialstyrelsen ut denna förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Här står också vilka föreskrifter och allmänna råd som upphävts under år 2015.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar