Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Förstärkt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt ansvarsområde, koordinera samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, vid Socialstyrelsen får i uppdrag att intensifiera och kvalitetssäkra bedömningsinstrument som kan användas i socialtjänstens arbete med våldutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Det syftar till att öka kvaliteten och att minska skillnaderna mellan kommunerna när det gäller att bemöta de utsatta.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar