Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Förstärk anknytningen till arbete för enskilda med socialbidrag

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder som underlättar övergången från bidragsberoende till försörjning genom eget arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar