Share This Post

Suicidalitet

Förslag till nationellt program för suicidprevention

Inrätta kommunala haveriutredningar vid självmord för att förbättra det förebyggande arbetet. Det är ett av förslagen som Statens folkhälsoinstitut för fram i redovisningen av ett regeringsuppdrag om en nationell handlingsplan mot självmord.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar