Share This Post

Äldre

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Rapporten är en slutredovisning av ett regeringsuppdrag om att ta fram en nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer. De områden som nämns i uppdraget är fallolyckor, trafikolyckor, brandolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar