Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Förslag till lagändringar för att klargöra asylsökandes identitet

Bakgrunden till propositionen är den ökade dokumentlösheten bland asylsökande. 1996 saknade 34 procent pass eller andra id-handlingar, och 2002 hade den siffran stigit till 88 procent.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar