Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Förslag till en ny kriminalvårdslag

Kriminalvårdskommittén överlämnar idag sitt betänkande Framtidens kriminalvård. Kommittén föreslår en ny kriminalvårdslag med regler om verkställighet av fängelsestraff, skyddstillsyn och samhällstjänst. Som en allmän utgångspunkt för kommitténs arbete har gällt att individens egen motivation till förändring ska tas till vara utan att kravet på samhällsskydd eftersätts.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar