Share This Post

Ekonomi

Förslag om riksnormens uppräkning kräver justering

Det är bra att regeringen vill förbättra förutsägbarheten i uppräkningen av riksnormen, anser Sveriges Kommuner och Landsting. Däremot tillbakavisar förbundet förslaget att koppla riksnormen till prisbasbeloppet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar