Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Förslag om nya regler i sekretesslagen

Det föreslås i denna lagrådsremiss att vissa myndigheter, bl.a. hälso- och sjukvården och socialtjänsten, som huvudregel kan lämna uppgifter som angår misstanke om brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i ett år eller försök till brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. I lagrådsremissen föreslår regeringen även att socialtjänsten ska ges vissa utökade möjligheter att lämna uppgifter som rör ungdomar till polis och åklagare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar