Share This Post

Fulltextmaterial / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Förslag om ny strategi för att förebygga suicid

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut överlämnar idag ett förslag till regeringen om ett nationellt program för suicidprevention, dvs förebyggande arbete för att minska antalet självmord. I rapporten används genomgående termen suicid som är detsamma som självmord. I förslaget finns åtgärder som dels riktar sig mot befolkningen som helhet och dels mot individer. Samtidigt publiceras ny statistik om suicid.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar