Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Förslag om nationell handlingsplan mot våld i nära relationer

Personsäkerhetsutredningen föreslår i ett delbetänkande att en nationell handlingsplan mot våld i nära relationer antas. Utöver handlingsplanen föreslår utredningen vissa lagstiftningsåtgärder; bl.a. ska personer som utsätts för hot och förföljelse kunna bli folkbokförda i särskild ordning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar