Annonsutrymme premium"

Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Förslag om garanterad bostad till psykiskt sjuka

Alla psykiskt funktionshindrade ska garanteras bostad, stöd i vardagen och arbete eller meningsfull sysselsättning. Det målet ska tas av riksdagen och vara uppnått år 2015.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar