Share This Post

Bostad / SocialNätet-Arkiv

Förslag mot hemlöshet

Kommittén för hemlösa har lämnat sitt förslag till regeringen. De föreslår bl a en ändrad socialtjänstlag och återinförd bostadsanvisningslag, gemensamma nämnder med helhetsansvar för bland annat missbrukarvård, psykiatri, omsorg och boende och en rättighet att ha en bostad. På kommitténs hemsida finns betänkandet i sin helhet, direktiven för kommittén mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar