Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv / Uppehållstillstånd

Förslag för ett förbättrat asylmottagande

Asylmottagningsutredningen överlämnade i dag betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) till migrationsminister Tobias Billström. Passiviteten bland asylsökande måste brytas, processen för asylsökandes boende måste få en tydligare struktur och samhällets insatser för att ge de asylsökande det stöd de behöver i sin vardag måste utvecklas.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar