Share This Post

Anhöriga / Arbete med familjer

Forskningsprojektet PS Young Support

Forskningsprojektet PS Young Support undersöker om ett internetbaserat stöd kan hjälpa unga människor som har någon närstående, en vän eller familjemedlem, som mår psykiskt dåligt. Unga personer med egen sådan erfarenhet är med och tar fram webbplatsen tillsammans med forskare, systemutvecklare och kommunikatör. Projektet är knutet till Vårdalinstitutet och Göteborgs universitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar