Share This Post

Barn / Diagnoser

Forskning om funktionshinder pågår nr4/2012

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsalaskriver i detta nummer b.la. om undervisning för barn med ADHD, om att bättre samarbete mellan skolla, socialtjänst och vården skulle gynna barnen samt om att assistansberättigade är nöjda med sin handläggare enligt en ny undersökning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar