Share This Post

Bostad / SocialNätet-Arkiv

Försenad kartläggning av hemlösa får kritik

I nästa vecka genomförs en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet är att ge politikerna faktaunderlag inför kommande beslut. Kartläggningarna ska ske vart femte år men nu är det sex år sedan förra undersökningen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar