Share This Post

Psykiatri

Försäkringskasseutlöst stupor vid Aspergers syndrom

De strängare reglerna för sjukersättning drabbar psykiatrins patienter hårt. Artikelförfattarna illustrerar detta med ett fall från den kliniska verkligheten. De fäster samtidigt läsarnas uppmärksamhet på att individer med neuropsykiatriska handikapp kan gå in i allvarliga stuporösa tillstånd vid stress.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar