Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Försäkringskassans svar på JO-ärende: Minskade handläggningstider och ökade telefontider

Handläggningstiderna har minskat, öppettiderna i telefon har utökats till att omfatta både kvällar och helger och samtidigt har väntetiden i telefon sjunkit till i genomsnitt två minuter. Det pekar Försäkringskassan på i det yttrande som idag skickas till JO med anledning av det initiativärende som JO startat där de ber om en belysning och beskrivning av åtgärder för att lösa generella problem som uppstått i samband med Försäkringskassans omorganisation.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar