Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Socialförsäkringssystemet / SocialNätet-Arkiv

Försäkringskassan struntar i JO-kritik

Omdömen sparas inte skriftligt Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassans beslut om förtidspension för att i många fall vara rättsosäkra. Bedömningar från myndighetens egna konsultläkare skrivs nämligen ofta inte ner så att de kan bemötas av den sjuke vid en överklagan, vilket enligt JO är olagligt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar