Share This Post

_center_content

Försäkringskassan ska utreda kompletteringar av sjukintyg


Försäkringskassan ska utreda kompletteringar av sjukintyg

Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning. Bakgrunden till uppdraget är en misstro mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

– Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Enligt regeringen pågår det i dagsläget en diskussion och misstro mellan hälsa- och sjukvården och Försäkringskassan. Försäkringskassan är kritisk till kvalitén på läkarintygen samtidigt som läkarkåren ifrågasätter handläggarnas förmåga att överklaga läkarnas bedömningar av intygen.

– Det är tydligt att det finns olika bilder av såväl behov och hur sjukförsäkringen fungerar, säger Annika Strandhäll.

Tanken är att uppdraget ska ge en utökad dokumenterad kunskap inom området samt förbättra kommunikation och samverkan mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvård samt arbetsgivare.

– Den enskilde personen ska aldrig behöva komma i kläm i sjukskrivningsprocessen, menar Annika Strandhäll.

Kartläggningen ska redovisas under hösten 2017 och kommer ligga till grund för eventuella åtgärder eller förändringar.

– Vi som ansvariga politiker måste i det här läget ställa krav på våra myndigheter att kunna samverka för att människor ska ha möjlighet att komma tillbaka till hälsa och arbete igen, säger Annika Strandhäll

                                                                                                                                                                                               Text: Ylva Alsterlind

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar