Share This Post

Ekonomi

Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning

Undersökning visar: Patienterna avgör själva om de ska bli sjukskrivna. Läkarna känner stor osäkerhet om patienten kan arbeta trots sin sjukdom. De nekar sällan att utfärda sjukintyg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar