Share This Post

Ekonomi

Försäkringsdelegationerna avvecklas och beslutsordningen för bilstöd ändras

Regeringen har överlämnat propositionen 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till riksdagen. I propositionen föreslås att försäkringsdelegationerna avvecklas från och med den 1 januari 2007.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar