Share This Post

Familjerätt / Föräldrar och barn / Godman & förvaltare

Förmynderskapsrättsliga frågor

Föräldrabalkens regler föreslås förändras i vissa detaljer den 1 jan 2009 i syfte att minska risken för missbruk av barns tillgångar och stärka det allmännas tillsyn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar