Share This Post

Äldre

Forma krisgrupp för äldre

En f d överdirektör på Socialstyrelsen, förbundsordföranden för Sveriges Pensionärsförbund och en konsult skriver om den offentliga vården som inte räcker till för alla och om personalen som inte får det stöd de behöver. Det är bråttom med insatser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar