Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Förlängd sjuklöneperiod

Riksdagen har beslutat om en förlängd sjuklöneperiod. Det innebär att arbetsgivarna ska betala ut sjuklön i 21 dagar i stället för som hittills i 14 dagar. Samtidigt införs ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med få anställda. Sjukpenningen för arbetslösa ska vidare inte få överstiga den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Maximalt utbetalas 521 kronor per dag från och med den 1 juli 2003.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar