Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Förhandsbedömningar ett riskområde visar rapport om kommuntillsyner

IVO har granskat hur Sörmlands samtliga kommuners socialnämnder hanterar förhandsbedömningar. Resultatet visar bland annat på brister i handläggningen av ärenden och även bristande rättsäkerhet i samtliga granskade kommuner.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar