Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävs

Socialstyrelsen har beslutat att upphäva två föreskrifter och allmänna råd som rör tvångs- och skyddsåtgärder inom i första hand vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Föreskrifterna är föråldrade och har inte stöd i dagens lagstiftning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar