Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Föreskrifter och allmänna råd om insatser för habilitering och rehabilitering

Socialstyrelsen har idag vid ett styrelsemöte beslutat anta föreskrifter och allmänna råd om insatser för habilitering och rehabilitering. Sammantaget föreskriver de att habilitering och rehabilitering ska bedrivas utifrån en helhetssyn med patienten eller klienten i fokus. Föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2007.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar