Share This Post

Socialt arbete

Föreningen Sveriges Socialchefer

Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) har som medlemmar
de ledande tjänstemän som i olika organisationer är ansvariga
för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om
funktionshindrade. Ger ut ett nyhetsblad som finns att läsa på sidan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar