Share This Post

Godman & förvaltare

Föreningen Sveriges överförmyndare

Föreningens ändamål är att stödja överförmyndarverksamhet och genom rådgivning och information verka för en enhetlig rättstillämpning inom området. På hemsidan finns information om föreningen, nyheter på området, information om överförmyndarnytt mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar