Share This Post

Placerade barn

Föreningen Socionomer inom Fosterbarnsvården

Föreningen har som syfte att socionomer som arbetar inom fosterbarnsvård skall kunna byta erfarenheter, de vill driva metodutveckling och synliggöra fosterbarnsvården gentemot myndigheter och allmänhet. På hemisdan finns information om verksamheten, tips på litteratur, länkar till nordiska motsvarigheter mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar