Share This Post

Placerade barn

Föreningen för barnhem och fosterhemsbarn

Föreningen skall verka som en stödförening för nuvarande och tidigare barnhems- och fosterhemsbarn och andra närstående berörda. Föreningen skall verka för upprättelse åt barn vuxna eller familjer (eller numera vuxna) som tidigare felbehandlats eller vanvårdats i Svenska barnhem, fosterhem och institutioner eller rönt felaktig behandling vid kontakter i myndigheter på området.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar