Share This Post

Autism o asperger / Patientföreningar

Organiserade Aspergare (OA)

Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister, det vill säga människor som har, eller tror/anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska). OA arbetar på flera plan genom att träffas i grupper och umgås för att bilda kamratskap för att på så vis vara det enklaste sociala stödet av alla för varandra. Här skall även ges möjlighet att diskutera vardagsproblematik som exempelvis missförstånd och konflikter med neurotypiska personer samt metoder för att hantera och lösa dem. Föreningen vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka den hjälp målgruppen får i samhället så att den blir så bra som möjligt för den funktionshindrade själv.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar