Share This Post

Äldre / Socialpolitik

Fördomar snedvrider folks syn på äldreomsorgen

En överväldigande majoritet av ledande ansvariga politiker är nöjda eller mycket nöjda med hur äldreomsorgen utvecklats det senaste decenniet. Men bland medborgarna som helhet anser en majoritet att äldreomsorgen blivit sämre. Hur kan kontrasten vara så stor?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar