Share This Post

Migration / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Fördjupad studie om romska kvinnors livssituation och hälsa

Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. Studien ska bland annat kartlägga vilket stöd som romska flickor och kvinnor får och hur väl de romska kvinnorna känner till de olika stöd som finns i samhället i dag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar