Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Förbjud förluster i välfärden

Förbud mot vinster inom välfärden är ett hot mot både valfrihet och kvalitetsutveckling. Självklart ska det offentliga ställa kvalitetskrav på alla leverantörer av välfärdstjänster och följa upp dem. Men om inte fler aktörer än kommunen får vara med och lyfta den generella kvalitetsnivån på vår gemensamma välfärd skjuter vi oss själva i foten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar