Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Förbättrade möjligheter för människor med funktionshinder att få hjälpmedel

Utredningens uppdrag är att analysera vissa frågor på hjälpmedelsområdet och föreslå åtgärder. Utredaren föreslår bl a begränsningar av avgifterna för hjälpmedel och att alla, oavsett funktionshinder, skall få sina behov bedömda.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar